I love apple cake with whipped cream

IMG_6886

I am not a very good cook. You won’t find me in the kitchen sweating to make some lovely apple cake with whipped cream. Or to make a great dish which includes a jugged hare, onions en beer. No, I’m the one that sits at the table and eats all that lovely food. Sometimes I watch ‘The great British Bake off’ or ‘Masterchef’ and I have admiration for those who make those fantastic plates and great cakes but no, I have no intention at all to follow in the footsteps of these great cooks, chefs and bakers! But having said that: I love vintage cookbooks! Like this one: it’s from 1972 and it’s got this lovely title: ”Ilustrated Library of Cooking, Your ready reference for a lifetime of good eating”. It was published by The Family Circle and this book is Volume 4. The pictures are just great.

Ik ben geen keukenprinses. Je treft mij niet bezweet in de keuken aan om een prachtige appeltaart met slagroom te maken. Of een mooi hoofdgerecht met als ingrediënten een hazenpeper, uien en bier. Nee, ik ben degene die aan tafel zit en alles op eet. Soms kijk ik naar ‘The great British Bake Off’ of ‘Masterchef’ en dan heb ik veel bewondering voor de chefs, koks en bakkers die allemaal geweldige taarten en gerechten maken maar nee, ik heb absoluut niet de intentie in hun voetsporen te treden! Maar dat gezegd hebbende: ik ben gek op vintage kookboeken! Zoals deze: uitgekomen in 1972 en het kreeg een geweldige titel mee: ”Ilustrated Library of Cooking, Your ready reference for a lifetime of good eating”. Het boek werd gepubliceerd door The Family Circle en dit boek is Volume 4. De foto’s zijn prachtig.

IMG_6879 IMG_6888 IMG_6880 IMG_6877 IMG_6875

 

 

Ready for a sunny spring!

IMG_6750

I don’t think my poncho is something for the winter. Just because of the colours. But, who cares? I just finished my first major crochet project! Yes, my poncho is ready to wear! If you’re a regular visitor of my blog you know that I started my poncho-project in October. I’m quite surprised that it took me such a short time to crochet this poncho but it is such an easy pattern and the yarn was really easy to work with. I didn’t have enough yarn though, I bought some more blue balls of wool.

Ik denk niet dat mijn poncho geschikt is voor de winter. Alleen al vanwege de kleuren. Maar wat maakt het uit, ik heb zojuist mijn eerste grote haakproject afgerond! Yep, mijn poncho is klaar om te dragen! Als je regelmatig mijn blog bezoekt, weet je dat mijn poncho-project in oktober begon. Ik ben eigenlijk best verbaasd dat het mij in zo’n korte tijd gelukt is om de poncho te haken maar het is zo’n lekker makkelijk patroon en de wol was heerlijk om mee te werken. Ik had trouwens niet genoeg wol, ik heb er nog een paar blauwe bolletjes bij gekocht.

IMG_6736IMG_6737

I am quite pleased with the result. What do you think?

Ik ben erg blij met het resultaat. Wat vind jij?

IMG_6715

Now that I have finished this project, I want to start a new one of course! Any ideas?

Nu ik dit project heb afgerond, wil ik natuurlijk beginnen aan iets nieuws! Iemand een idee?

Learning and playing

IMG_6479

There are toys and there are educational toys. When you are Dutch there is a big chance that you played with Loco! This educational toy is about 40 years old and it still exists. I loved playing with it although I hated the exercises that involved numbers because I wasn’t very good at counting in and subtracting. I was more into exercises like: ‘what is missing’ (the lid of a pan for example) or: ‘look for the same’ and ‘what rhymes’. I still have my old Loco (Mini-Loco). I just to have a larger one but I didn’t play with that one as much.

Je hebt speelgoed en je hebt educatief speelgoed zoals Loco! Wie heeft er niet mee gespeeld? Dit educatief speelgoed is al 40 jaar oud en het bestaat nog steeds. Ik speelde er graag mee maar ik vond die rekenoefeningen vreselijk. Ik was niet erg goed in optellen en aftrekken. Ik vond oefeningen als ‘wat mist er’ (de deksel van een pan bijvoorbeeld) of: ‘zoek naar dezelfde’ en ‘wat rijmt’ veel leuker. Ik heb mijn oude Loco (Mini-Loco) nog steeds. Ik heb ook de grotere versie gehad maar daar speelde ik niet zo vaak mee.

IMG_6481

IMG_6475

Take a number, look at the picture and look and the pictures on the black and white sheet. Combine two pictures together and put the number down on the correct picture.

Pak een nummer, kijk naar het plaatje en kijk naar de plaatjes op het zwart-witte vel. Combineer de twee plaatjes en leg het nummer op het goede plaatje.

IMG_6525

And there is your reward after completing the exercise. Put the lid down, turn around and some colourful figures appear! When you have completed the exercise in good order of course!

En daar is je beloning als je de oefening hebt afgerond. Doe het deksel dicht, draai om en kleurige figuren komen tevoorschijn! Als je het goed gedaan hebt natuurlijk!

IMG_6526

My kids have also played with my Loco and then you realize that you are getting older. They didn’t recognize the records…

Mijn kinderen hebben ook met mijn Loco gespeeld en dan realiseer je dat je ouder wordt. Zij herkenden de langspeelplaten niet….

A poncho for next spring

IMG_6288
I don’t think I will finish this project before the winter. So I hope that this spring I will be wearing a poncho that I crocheted all by myself! A couple of months ago I bought the wool for it (it was half priced!) in Germany and last week I started crocheting. I bought so many different colours of Schachenmayr Sun City that I had trouble making a nice colour scheme. And of course I want to use all the wool that I bought… Finding a pattern that a beginner like me could understand, wasn’t easy but after some browsing on the internet I found this pattern by Le Monde de Sucrette and it was very easy to use. The only problem I had was that I twisted the chain at the end. But I solved that problem very neatly. And at that point I was fed up with the fact that I tried five times to make a chain with clusters of three triples and every time I ended with a cluster of two triples or I couldn’t make a loop anymore. Yes, I am aware that when you are not into crochet you look a bit puzzled now. So let me continue on the colour scheme now: do you think I can use the blues as well?

Ik denk niet dat ik dit project nog voor de winter kan afronden. Dus ik hoop dat ik deze lente een poncho kan dragen die ik helemaal zelf heb gehaakt! Een paar maanden geleden heb ik in Duitsland de wol (voor de helft van de prijs!) gekocht voor de poncho en vorige week ben ik begonnen met haken. Ik heb zoveel verschillende kleuren van Schachenmayr Sun City gekocht dat ik het moeilijk vond om een mooi kleurenschema te maken. En ik wil natuurlijk alle wol gebruiken die ik heb gekocht…. Om een patroon te vinden dat een beginner als ik ook nog snap, was niet makkelijk maar na wat surfen op internet vond ik dit patroon van  Le Monde de Sucrette en het was erg gemakkelijk om te gebruiken. Het enige probleem was dat ik de ketting aan het einde draaide maar dat probleem heb ik netjes opgelost. En ik was toen op het punt beland dat ik er een beetje klaar mee was dat ik vijf keer een ketting had gemaakt met clusters van drie stokjes en elke keer eindigde ik met een cluster van twee stokjes of ik kon geen losse meer maken. Ja, ik begrijp dat als je niet bent ingewijd in de geheimen van het haken, je nu verward zit te kijken. Dus laten we verder gaan met het kleurenschema. Denk je dat ik de blauwe kleuren ook nog kan gebruiken?

IMG_6297 IMG_6287

IMG_5221

I think I was 6 or 7 years old when my mum or my grandmother crocheted a poncho for me. She used the colours white, green and yellow. In my vintage crochet books I found some lovely pictures of poncho’s for kids (‘Het nieuwe handwerkboek, M&P Boeken, 1982′ and ‘Bezig met haken’, Uitgeverij Helmond, 1972).

Toen ik een jaar of 6, 7 was, haakte mijn moeder of mijn oma een poncho voor mij. Ze gebruikte de kleuren wit, groen en geel. In mijn vintage haakboeken vond ik een aantal mooie foto’s van kinderponcho’s (‘Het nieuwe handwerkboek, M&P Boeken, 1982′ and ‘Bezig met haken’, Uitgeverij Helmond, 1972).

IMG_6299 IMG_6293

I want new shoes

IMG_6184

I looooove shoes! As a kid I was always excited to get new shoes. They always slept next to my bed (well the first two days) so I could watch them before I fell asleep. Maybe it’s the purchase of something new because when I got a children’s scooter (a purple one!) for my birthday, my parents had to drag it upstairs because I wouldn’t go to sleep until my brand new scooter was on display in my bedroom! But back to shoes! At the moment I am wearing my Kickers. Black although I wanted purple ones but they were a bit expensive… Before my Kickers I wore Dr Martens and I am the proud owner of some shoes with plateau soles! I know they are not practical but so great to wear. Last night I was watching an episode of ‘Your home in their hands’ and I became jalous of the shoes presenter Celia Sawyer was wearing! Bit high for me though… I think I will trip immediately over the doorstep when I enter a house…

This morning I was browsing on the internet and saw some great shoes that I can’t afford. Well, I can afford them but I’m afraid that I will never wear them because I don’t want to ruin them!

Well, here are some mouth watering pictures from YRU , Irregular Choice and Miss L Fire.

Ik ben gek op schoenen! Als kind vond ik het al geweldig om nieuwe schoenen te krijgen. De eerste dagen sliepen ze dan ook naast mijn bed zodat ik naar ze kon kijken voordat ik in slaap viel. Maar misschien heeft het ook wel te maken met het krijgen van iets nieuws want ik heb eens een keer een paarse autoped voor mijn verjaardag gekregen en mijn ouders hebben m naar boven naar mijn slaapkamer moeten slepen omdat ik niet zonder mijn nieuwe step wilde gaan slapen! Maar terug naar de schoenen! Op dit moment draag ik zwarte Kickers. Ik wilde ze eigenlijk in het paars maar die waren een beetje te duur… Voordat ik mijn Kickers kocht, droeg ik Dr. Martens. En ik ben de trotse eigenaar van schoenen met plateau zolen! Nee, echt praktisch zijn ze niet maar geweldig om te dragen! Gisteravond keek ik naar een aflevering van  ‘Your home in their hands’ en werd jaloers op de schoenen die presentatrice Celia Sawyer droeg! Beetje hoog voor mij trouwens die schoenen…. Ik denk dat ik meteen met de deur in huis val…..

Vanochtend was ik wat aan het surfen op internet en stuitte op geweldige schoenen die ik mij niet kan veroorloven. Nou ja, ik kan ze wel kopen maar ik ben bang dat ik ze nooit zal dragen. Bang om ze vies te maken of te beschadigen!

Hieronder een paar foto´s van  YRU , Irregular Choice and Miss L Fire. Het water loopt je vast in de mond…..

Cherry Deer

My favourite! These are from Irregular Choice. I think you should put them on display -not wear them!
Mijn favoriet! Van Irregular Choice.  Niet dragen maar ergens mooi neerzetten in de huiskamer!

From YRU. Even available with ducks…
Van YRU. Ook verkrijgbaar met eendjes…

These shoes from Miss L-Fire are great for the winter!
Deze schoenen van Miss L-Fire zijn perfect voor de winter!

I know, this is a bag, not shoes! But I need a new bag (more than shoes). What do you think of this bag? From Miss L-Fire.
Neehee, dit zijn geen schoenen inderdaad! Maar ik moet een nieuwe tas (die heb ik eerder nodig dan schoenen). Wat vind jij van deze tas? Van Miss L-Fire.

Everyone knows Tina

IMG_5914

What did you do last Saturday? I went to Appingedam to sell my vintage stuff! I collect yes, but I also sell retro and vintage cups and saucers, vases, ceramics, plates, fabrics, books and more. I do this on the internet but now I wanted to sell my things on a market: the Hip & Happening Market in Appingedam. It was the second time Irene van Wijhe and Thessa Wolthuis organised it. The location was lovely, behind the local church in a little park. The weather was great: sun all day long! For the occasion I put on my purple vintage dress. No, I don’t wear vintage clothes all week: I love my jeans and black t-shirt!

Wat heb jij zaterdag ondernomen? Ik ben naar Appingedam geweest om mijn vintage spulletjes aan de man te brengen! Yep, ik verzamel maar ik verkoop ook vintage kop en schotels, vazen, borden, boeken, keramiek en meer. Ik doe dit op Marktplaats maar nu wilde ik mijn spullen gaan verkopen op een markt: de Hip & Happening Markt in Appingedam. Voor de tweede keer organiseerden Irene van Wijhe en Thessa Wolthuis de markt. De locatie was geweldig, achter de plaatselijke kerk in een klein parkje. En we boften met het weer: de hele dag zon! Voor de gelegenheid had ik mijn paarse vintage jurk aan. Nee, ik heb niet de hele week vintage kleren aan: ik ben gek op mijn spijkerbroek met zwart t-shirt!

IMG_5915

IMG_5926

I had a great day in Appingedam. I did sell well and had great conversations with the people that gathered round my stall. For most people the things on my stall were ‘a trip down memory lane’. Who didn’t have a little green blanket with a deer or the portrait of a sleeping boy in his room? And almost everyone (I don’t exaggerate: 90 procent!) was drawn to the two large paintings (well, reproductions) of Tina (by Lynch) and the gypsy girl! I put them in front of my stall and you saw people pointing at the paintings: ‘my granddad had that in his livingroom’, ‘O, look we had that in our house’. A small boy looked at it and let me know that he didn’t like it at all! Ah, well, to young to have fond memories of Tina and Gypsy girl….

Ik had een leuke dag in Appingedam. Goed verkocht en leuke gesprekjes met het publiek. De spulletjes die ik verkoop waren voor veel mensen een ‘trip down memory lane’. Wie had er nou niet een groen dekentje met hert of het portret van een slapend jongetje in z’n kamer? En bijna iedereen (ik overdrijf niet: 90 procent) van het publiek werd aangetrokken door de portretten van Tina (van Lynch) en het zigeunermeisje! Ik had de grote reproducties voor de kraam neergezet en je zag iedereen wijzen naar de schilderijen: ‘mijn opa had die in de woonkamer’ en ‘O, die hadden wij thuis ook!’. Een klein jongetje keek er naar en liet mij weten dat hij ze niet mooi vond. Ach ja, te jong om fijne herinneringen aan Tina en het zigeunermeisje te hebben….

IMG_5960

And then well, what do you do with the money you just earned? Yes, you are going to spend it! I bought this great purse from Huisteil at the stall of Kleingebleven….

En dan ja, wat doe je met het geld dat je net hebt verdiend? Precies! Uitgeven! Ik heb deze geweldige portemonnee van Huisteil gekocht bij het kraampje van Kleingebleven….

Can’t rescue this vase

IMG_5116

Yes, I know. When you have kids and a boyfriend who likes to play football in the garden, you shouldn’t leave that vase all alone on an small bench. The large Scheurich vase was a ‘rescued vase’. As you might know, when you read my blog regularly, I rescue vases (from w-Germany) that have been painted. Beautiful vases with sparkling colours that have been ruined by some dull red paint. This large fossil vase was painted white. Not a very bad choice of colour I hear you say. No, but it was very badly painted and I just can’t stand vases who are robbed of their original colours so I decided to get rid of the paint. Not a very easy task and I tried different methods. Among them was the use of a pressure washer. That is how the vase ended up in the garden. And it was still there when the ball hit the vase and……  Ok, I only paid 2 euros for it but it was a sad moment and I just couldn’t throw away that vase… I decided to turn the vase in to an object. A piece of art if you like. And maybe, maybe the rain would wash of the white colour… Please…..

Jaha, ik weet het. Als je twee jongens hebt en een vriend die van voetballen houdt in de tuin, moet je die vaas natuurlijk niet helemaal in z’n eentje op een bankje laten staan. De grote Scheurich vaas was een ‘geredde vaas’. Zoals je misschien weet als je mijn blog geregeld leest, is dat ik vazen (van W-Germany) red die geverfd zijn. Prachtige vazen met sprankelende kleuren die dan bedorven worden door zo’n saaie rode kleur. Deze grote fossil vaas was wit geverfd. Toch geen rare kleur hoor ik je zeggen. Nee, maar de vaas was erg slecht geverfd en ik kan nou eenmaal niet tegen vazen die beroofd zijn van hun originele kleuren dus ik wilde van die witte verf af. Geen eenvoudige taak en ik heb verschillende methoden geprobeerd. Een van die methoden was het gebruik van een hogedrukreiniger. En daarom stond die vaas dus in de tuin. Ok, ik heb maar 2 euro voor de vaas betaald maar het was een verdrietig moment en ik kon de vaas eenvoudigweg niet weggooien. Dus…. heb ik er een object van gemaakt. Een kunstwerk zou je kunnen zeggen. En misschien, misschien, wast de regen de witte kleur er af… Alsjeblieft….
IMG_5895IMG_5897

The pressure washer didn’t get the paint of and scraping the paint of the vase (sometimes a very useful but timeconsuming method) was also not effective. I have another vase that is on my ‘to rescue list’ but I think I have to give up on this one. The very thick paint on the knobs looks like tar. I think the vase was used as a lamp foot. Any ideas on how to get rid of the black paint?

De hogedrukreiniger kreeg de verf er niet af en de verf er af schrapen (een goede methode maar erg tijdrovend) lukte ook niet. Ik heb nog een vaas op mijn ‘vazen die ik wil redden’-lijstje’ staan maar ik denk dat ik deze vaas maar moet opgeven. De verf op de bobbels lijkt wel teer of zoiets. De vaas is volgens mij gebruikt als lampenvoet. Wie heeft er een goed idee om de verf van de vaas te verwijderen?

A finished crochet project

IMG_5359

When I learned to crochet granny squares, I tried to make squares with different colours. I mixed colours randomly and that lead to surprising colour combinations! After that I made a very large granny square from wool I bought in a secondhand shop. When I later found out that a regular woolshop had wool that almost had the same colour as the wool from the secondhand shop, the square became larger and larger. And then I had a lot of granny squares and a large granny square. What to do with it? Yes, it became a cushion!
 
Toen ik begon met het haken van granny squares (oma vierkantjes), heb ik verschillende kleuren gebruikt. Ik koos de kleuren totaal willekeurig en dat leidde tot verrassende kleurencombinaties! Daarna maakte ik een hele grote granny square van een bolletje wol dat ik in een kringloopwinkel vond. Toen ik ook nog in de wolwinkel wol vond dat bijna dezelfde kleur had, werd de granny square steeds groter. En ja, toen had ik veel vierkantjes en een heel groot vierkant. Wat moest ik daar nu mee doen? Inderdaad, ik ging er een kussen van maken!
IMG_5588 I crocheted the 16 granny squares together with the ‘as you go method’. I like that method a lot because the squares will form one whole (without edges). And then I had to crochet front and back together! That was the difficult part and I am not quite satisfied with how I did that because now the back has a white border. Any suggestions for a better method?

Ik heb de 16 granny squares aan elkaar gehaakt volgens de ‘as you go method’ (is hier een Nederlandse term voor? Ik zit vaak op Engelse sites en blogs voor mijn haakprojecten). Ik vind deze methode prettig omdat je dan een geheel hebt (zonder randjes). En toen moest ik natuurlijk de voor- en achterkant aan elkaar haken! Dat was het moeilijkste gedeelte en ik ben er niet helemaal tevreden over hoe ik dat gedaan heb. De achterkant heeft nu een witte omlijsting. Heeft iemand suggesties voor een betere methode? IMG_5714
Although the cushion is not perfect, I am very proud of my first crochet project ever!
Hoewel het kussen niet helemaal perfect is, ben ik toch trots op mijn allereerste haakproject!
IMG_5712

For the bride and groom

IMG_5457

I love books, especially the ones with old pictures and illustrations. Last week I came across a book that had it all! It was old, it was from the sixties and it got lots of old pictures from fashion to furniture! It was a bit of a strange book because it contained lots of commercials and there was even the possibility of asking for more information by postcard. But then I read the first page and it turned out that this book was for newlyweds! Well, for the bride and groom to be. They could orientate themselves on their new life together and everything that comes with it: from pots and pans and ‘cigarettes and guests’ to blankets and feeding your baby. There is even a page about the use of coffeemilk! And which vacuum cleaner are you going to use when you are just married? The book is called: ‘The guide for household and family’ and it was published in the winter of 1966-1967 by Born Periodieken.

Ik houd van boeken, vooral boeken met oude foto’s en illustraties. Vorige week kwam ik een boek tegen dat het allemaal had. Het was oud, het was uit de jaren zestig en er stonden geweldige foto’s in: van mode tot meubels! Het was wel een beetje een raar boek want het bevatte alleen maar reclame van fabrikanten en je kon zelfs heuse antwoordkaarten insturen om om meer informatie te vragen. De antwoordkaarten zaten achterin. Maar toen ik de eerste pagina las, begreep ik wie de doelgroep van het boek was. ‘De gids voor huishouding en gezin’ was bedoeld voor pasgetrouwden! ‘Wij wensen u van harte geluk met Uw ondertrouw’. (..) ‘In de veelheid van nieuwe aspecten rond huishouding en gezin is dit boek een praktische leidraad die U jarenlang de weg wijst’. Pasgetrouwden konden zich aldus oriënteren op hun nieuwe leven samen en alles wat daarbij hoort: van potten en pannen tot ‘sigaretten en gasten’ en van dekens tot het voeden van je baby. Er is zelfs een pagina over het gebruik van koffiemelk! En welke stofzuiger ga je gebruiken als je net getrouwd bent? ‘Op elke Philips stofzuiger bevindt zich een stopcontact, dat dient voor aansluiting van de Philips klopveger’. Het boek werd uitgegeven in de winter van 1966-1967 door Born Periodieken.
  IMG_5462 IMG_5461 IMG_5465 IMG_5460 IMG_5455

IMG_5469 IMG_5468

The first picture is from the company Linoleum Krommenie. Picture 2: Pilastro. Picture 3: ThermoShellPlan. Picture 4: Riemersma Kinderwagenfabrieken Surhuisterveen. Picture 5: Webe Meubelen. Picture 6: Mapro. Picture 7: BK Pannen.

Flohmarkt im Münster

IMG_5042

I love fleamarkets! I usually go there early, which means I usually have to wait about 15 minutes before the buyers are allowed to enter the market. I like being one of the first customers because that way I can check out what is on offer! And then (I have to admit) be one of the first to ran to a desired object after the sale has started! On my list of fleamarkets-to-visit, is the fleamarket of Münster in Germany. It’s about a two hours drive from where I live. Unfortunately, I haven’t been able to visit the market in may and june but this time there was a fleamarket in july. Well, there was a market but it was a summernight market! It started last Friday (20.00) until the next day: (saturday: 14.00). I was a bit tired and didn’t feel like going in the evening, wandering on the market and be home around midnight! But hey, why not go early the next day? And that is what we did.

Ik ben gek op rommelmarkten! Ik ga vaak vroeg zodat ik meestal een kwartiertje moet wachten voordat de kopers de markt op mogen. Ik ben graag een van de eersten zodat ik alvast kan kijken wat er zoal te koop is. En dan (ik geef het toe) ben ik een van de eersten die naar een te begeren object rent als de verkoop begint! Op mijn lijstje rommelmarkten-te-bezoeken, staat de Flohmarkt in het Duitse Münster. Vanwaar ik woon is het ongeveer twee uur rijden naar de rommelmarkt. Helaas heb ik de markten in mei en juni niet kunnen bezoeken maar dit keer was er eentje in juli. Nou ja, het was een markt maar wel een zomernachtmarkt. Het begon afgelopen vrijdag (20.00 uur) en eindigde de volgende dag (14.00 uur). Ik was een beetje moe en had niet echt zin om ‘s avonds af te reizen, rond te lopen op de markt en rond middernacht weer thuis te zijn! Maar… waarom niet de volgende dag heel vroeg te gaan? En dat is wat we deden.

IMG_5043

IMG_5049

IMG_5048

IMG_5046

There was a lot of nice stuff, although I didn´t buy much. After that we went shopping and I bought myself some nice shoes!

Er waren hele leuke spullen maar ik heb niet veel gekocht. Na afloop zijn we nog gaan winkelen en heb ik nog een paar leuke schoenen gekocht!
IMG_5106