I want new shoes

IMG_6184

I looooove shoes! As a kid I was always excited to get new shoes. They always slept next to my bed (well the first two days) so I could watch them before I fell asleep. Maybe it’s the purchase of something new because when I got a children’s scooter (a purple one!) for my birthday, my parents had to drag it upstairs because I wouldn’t go to sleep until my brand new scooter was on display in my bedroom! But back to shoes! At the moment I am wearing my Kickers. Black although I wanted purple ones but they were a bit expensive… Before my Kickers I wore Dr Martens and I am the proud owner of some shoes with plateau soles! I know they are not practical but so great to wear. Last night I was watching an episode of ‘Your home in their hands’ and I became jalous of the shoes presenter Celia Sawyer was wearing! Bit high for me though… I think I will trip immediately over the doorstep when I enter a house…

This morning I was browsing on the internet and saw some great shoes that I can’t afford. Well, I can afford them but I’m afraid that I will never wear them because I don’t want to ruin them!

Well, here are some mouth watering pictures from YRU , Irregular Choice and Miss L Fire.

Ik ben gek op schoenen! Als kind vond ik het al geweldig om nieuwe schoenen te krijgen. De eerste dagen sliepen ze dan ook naast mijn bed zodat ik naar ze kon kijken voordat ik in slaap viel. Maar misschien heeft het ook wel te maken met het krijgen van iets nieuws want ik heb eens een keer een paarse autoped voor mijn verjaardag gekregen en mijn ouders hebben m naar boven naar mijn slaapkamer moeten slepen omdat ik niet zonder mijn nieuwe step wilde gaan slapen! Maar terug naar de schoenen! Op dit moment draag ik zwarte Kickers. Ik wilde ze eigenlijk in het paars maar die waren een beetje te duur… Voordat ik mijn Kickers kocht, droeg ik Dr. Martens. En ik ben de trotse eigenaar van schoenen met plateau zolen! Nee, echt praktisch zijn ze niet maar geweldig om te dragen! Gisteravond keek ik naar een aflevering van  ‘Your home in their hands’ en werd jaloers op de schoenen die presentatrice Celia Sawyer droeg! Beetje hoog voor mij trouwens die schoenen…. Ik denk dat ik meteen met de deur in huis val…..

Vanochtend was ik wat aan het surfen op internet en stuitte op geweldige schoenen die ik mij niet kan veroorloven. Nou ja, ik kan ze wel kopen maar ik ben bang dat ik ze nooit zal dragen. Bang om ze vies te maken of te beschadigen!

Hieronder een paar foto´s van  YRU , Irregular Choice and Miss L Fire. Het water loopt je vast in de mond…..

Cherry Deer

My favourite! These are from Irregular Choice. I think you should put them on display -not wear them!
Mijn favoriet! Van Irregular Choice.  Niet dragen maar ergens mooi neerzetten in de huiskamer!

From YRU. Even available with ducks…
Van YRU. Ook verkrijgbaar met eendjes…

These shoes from Miss L-Fire are great for the winter!
Deze schoenen van Miss L-Fire zijn perfect voor de winter!

I know, this is a bag, not shoes! But I need a new bag (more than shoes). What do you think of this bag? From Miss L-Fire.
Neehee, dit zijn geen schoenen inderdaad! Maar ik moet een nieuwe tas (die heb ik eerder nodig dan schoenen). Wat vind jij van deze tas? Van Miss L-Fire.

Everyone knows Tina

IMG_5914

What did you do last Saturday? I went to Appingedam to sell my vintage stuff! I collect yes, but I also sell retro and vintage cups and saucers, vases, ceramics, plates, fabrics, books and more. I do this on the internet but now I wanted to sell my things on a market: the Hip & Happening Market in Appingedam. It was the second time Irene van Wijhe and Thessa Wolthuis organised it. The location was lovely, behind the local church in a little park. The weather was great: sun all day long! For the occasion I put on my purple vintage dress. No, I don’t wear vintage clothes all week: I love my jeans and black t-shirt!

Wat heb jij zaterdag ondernomen? Ik ben naar Appingedam geweest om mijn vintage spulletjes aan de man te brengen! Yep, ik verzamel maar ik verkoop ook vintage kop en schotels, vazen, borden, boeken, keramiek en meer. Ik doe dit op Marktplaats maar nu wilde ik mijn spullen gaan verkopen op een markt: de Hip & Happening Markt in Appingedam. Voor de tweede keer organiseerden Irene van Wijhe en Thessa Wolthuis de markt. De locatie was geweldig, achter de plaatselijke kerk in een klein parkje. En we boften met het weer: de hele dag zon! Voor de gelegenheid had ik mijn paarse vintage jurk aan. Nee, ik heb niet de hele week vintage kleren aan: ik ben gek op mijn spijkerbroek met zwart t-shirt!

IMG_5915

IMG_5926

I had a great day in Appingedam. I did sell well and had great conversations with the people that gathered round my stall. For most people the things on my stall were ‘a trip down memory lane’. Who didn’t have a little green blanket with a deer or the portrait of a sleeping boy in his room? And almost everyone (I don’t exaggerate: 90 procent!) was drawn to the two large paintings (well, reproductions) of Tina (by Lynch) and the gypsy girl! I put them in front of my stall and you saw people pointing at the paintings: ‘my granddad had that in his livingroom’, ‘O, look we had that in our house’. A small boy looked at it and let me know that he didn’t like it at all! Ah, well, to young to have fond memories of Tina and Gypsy girl….

Ik had een leuke dag in Appingedam. Goed verkocht en leuke gesprekjes met het publiek. De spulletjes die ik verkoop waren voor veel mensen een ‘trip down memory lane’. Wie had er nou niet een groen dekentje met hert of het portret van een slapend jongetje in z’n kamer? En bijna iedereen (ik overdrijf niet: 90 procent) van het publiek werd aangetrokken door de portretten van Tina (van Lynch) en het zigeunermeisje! Ik had de grote reproducties voor de kraam neergezet en je zag iedereen wijzen naar de schilderijen: ‘mijn opa had die in de woonkamer’ en ‘O, die hadden wij thuis ook!’. Een klein jongetje keek er naar en liet mij weten dat hij ze niet mooi vond. Ach ja, te jong om fijne herinneringen aan Tina en het zigeunermeisje te hebben….

IMG_5960

And then well, what do you do with the money you just earned? Yes, you are going to spend it! I bought this great purse from Huisteil at the stall of Kleingebleven….

En dan ja, wat doe je met het geld dat je net hebt verdiend? Precies! Uitgeven! Ik heb deze geweldige portemonnee van Huisteil gekocht bij het kraampje van Kleingebleven….

Can’t rescue this vase

IMG_5116

Yes, I know. When you have kids and a boyfriend who likes to play football in the garden, you shouldn’t leave that vase all alone on an small bench. The large Scheurich vase was a ‘rescued vase’. As you might know, when you read my blog regularly, I rescue vases (from w-Germany) that have been painted. Beautiful vases with sparkling colours that have been ruined by some dull red paint. This large fossil vase was painted white. Not a very bad choice of colour I hear you say. No, but it was very badly painted and I just can’t stand vases who are robbed of their original colours so I decided to get rid of the paint. Not a very easy task and I tried different methods. Among them was the use of a pressure washer. That is how the vase ended up in the garden. And it was still there when the ball hit the vase and……  Ok, I only paid 2 euros for it but it was a sad moment and I just couldn’t throw away that vase… I decided to turn the vase in to an object. A piece of art if you like. And maybe, maybe the rain would wash of the white colour… Please…..

Jaha, ik weet het. Als je twee jongens hebt en een vriend die van voetballen houdt in de tuin, moet je die vaas natuurlijk niet helemaal in z’n eentje op een bankje laten staan. De grote Scheurich vaas was een ‘geredde vaas’. Zoals je misschien weet als je mijn blog geregeld leest, is dat ik vazen (van W-Germany) red die geverfd zijn. Prachtige vazen met sprankelende kleuren die dan bedorven worden door zo’n saaie rode kleur. Deze grote fossil vaas was wit geverfd. Toch geen rare kleur hoor ik je zeggen. Nee, maar de vaas was erg slecht geverfd en ik kan nou eenmaal niet tegen vazen die beroofd zijn van hun originele kleuren dus ik wilde van die witte verf af. Geen eenvoudige taak en ik heb verschillende methoden geprobeerd. Een van die methoden was het gebruik van een hogedrukreiniger. En daarom stond die vaas dus in de tuin. Ok, ik heb maar 2 euro voor de vaas betaald maar het was een verdrietig moment en ik kon de vaas eenvoudigweg niet weggooien. Dus…. heb ik er een object van gemaakt. Een kunstwerk zou je kunnen zeggen. En misschien, misschien, wast de regen de witte kleur er af… Alsjeblieft….
IMG_5895IMG_5897

The pressure washer didn’t get the paint of and scraping the paint of the vase (sometimes a very useful but timeconsuming method) was also not effective. I have another vase that is on my ‘to rescue list’ but I think I have to give up on this one. The very thick paint on the knobs looks like tar. I think the vase was used as a lamp foot. Any ideas on how to get rid of the black paint?

De hogedrukreiniger kreeg de verf er niet af en de verf er af schrapen (een goede methode maar erg tijdrovend) lukte ook niet. Ik heb nog een vaas op mijn ‘vazen die ik wil redden’-lijstje’ staan maar ik denk dat ik deze vaas maar moet opgeven. De verf op de bobbels lijkt wel teer of zoiets. De vaas is volgens mij gebruikt als lampenvoet. Wie heeft er een goed idee om de verf van de vaas te verwijderen?

A finished crochet project

IMG_5359

When I learned to crochet granny squares, I tried to make squares with different colours. I mixed colours randomly and that lead to surprising colour combinations! After that I made a very large granny square from wool I bought in a secondhand shop. When I later found out that a regular woolshop had wool that almost had the same colour as the wool from the secondhand shop, the square became larger and larger. And then I had a lot of granny squares and a large granny square. What to do with it? Yes, it became a cushion!
 
Toen ik begon met het haken van granny squares (oma vierkantjes), heb ik verschillende kleuren gebruikt. Ik koos de kleuren totaal willekeurig en dat leidde tot verrassende kleurencombinaties! Daarna maakte ik een hele grote granny square van een bolletje wol dat ik in een kringloopwinkel vond. Toen ik ook nog in de wolwinkel wol vond dat bijna dezelfde kleur had, werd de granny square steeds groter. En ja, toen had ik veel vierkantjes en een heel groot vierkant. Wat moest ik daar nu mee doen? Inderdaad, ik ging er een kussen van maken!
IMG_5588 I crocheted the 16 granny squares together with the ‘as you go method’. I like that method a lot because the squares will form one whole (without edges). And then I had to crochet front and back together! That was the difficult part and I am not quite satisfied with how I did that because now the back has a white border. Any suggestions for a better method?

Ik heb de 16 granny squares aan elkaar gehaakt volgens de ‘as you go method’ (is hier een Nederlandse term voor? Ik zit vaak op Engelse sites en blogs voor mijn haakprojecten). Ik vind deze methode prettig omdat je dan een geheel hebt (zonder randjes). En toen moest ik natuurlijk de voor- en achterkant aan elkaar haken! Dat was het moeilijkste gedeelte en ik ben er niet helemaal tevreden over hoe ik dat gedaan heb. De achterkant heeft nu een witte omlijsting. Heeft iemand suggesties voor een betere methode? IMG_5714
Although the cushion is not perfect, I am very proud of my first crochet project ever!
Hoewel het kussen niet helemaal perfect is, ben ik toch trots op mijn allereerste haakproject!
IMG_5712

For the bride and groom

IMG_5457

I love books, especially the ones with old pictures and illustrations. Last week I came across a book that had it all! It was old, it was from the sixties and it got lots of old pictures from fashion to furniture! It was a bit of a strange book because it contained lots of commercials and there was even the possibility of asking for more information by postcard. But then I read the first page and it turned out that this book was for newlyweds! Well, for the bride and groom to be. They could orientate themselves on their new life together and everything that comes with it: from pots and pans and ‘cigarettes and guests’ to blankets and feeding your baby. There is even a page about the use of coffeemilk! And which vacuum cleaner are you going to use when you are just married? The book is called: ‘The guide for household and family’ and it was published in the winter of 1966-1967 by Born Periodieken.

Ik houd van boeken, vooral boeken met oude foto’s en illustraties. Vorige week kwam ik een boek tegen dat het allemaal had. Het was oud, het was uit de jaren zestig en er stonden geweldige foto’s in: van mode tot meubels! Het was wel een beetje een raar boek want het bevatte alleen maar reclame van fabrikanten en je kon zelfs heuse antwoordkaarten insturen om om meer informatie te vragen. De antwoordkaarten zaten achterin. Maar toen ik de eerste pagina las, begreep ik wie de doelgroep van het boek was. ‘De gids voor huishouding en gezin’ was bedoeld voor pasgetrouwden! ‘Wij wensen u van harte geluk met Uw ondertrouw’. (..) ‘In de veelheid van nieuwe aspecten rond huishouding en gezin is dit boek een praktische leidraad die U jarenlang de weg wijst’. Pasgetrouwden konden zich aldus oriënteren op hun nieuwe leven samen en alles wat daarbij hoort: van potten en pannen tot ‘sigaretten en gasten’ en van dekens tot het voeden van je baby. Er is zelfs een pagina over het gebruik van koffiemelk! En welke stofzuiger ga je gebruiken als je net getrouwd bent? ‘Op elke Philips stofzuiger bevindt zich een stopcontact, dat dient voor aansluiting van de Philips klopveger’. Het boek werd uitgegeven in de winter van 1966-1967 door Born Periodieken.
  IMG_5462 IMG_5461 IMG_5465 IMG_5460 IMG_5455

IMG_5469 IMG_5468

The first picture is from the company Linoleum Krommenie. Picture 2: Pilastro. Picture 3: ThermoShellPlan. Picture 4: Riemersma Kinderwagenfabrieken Surhuisterveen. Picture 5: Webe Meubelen. Picture 6: Mapro. Picture 7: BK Pannen.

Flohmarkt im Münster

IMG_5042

I love fleamarkets! I usually go there early, which means I usually have to wait about 15 minutes before the buyers are allowed to enter the market. I like being one of the first customers because that way I can check out what is on offer! And then (I have to admit) be one of the first to ran to a desired object after the sale has started! On my list of fleamarkets-to-visit, is the fleamarket of Münster in Germany. It’s about a two hours drive from where I live. Unfortunately, I haven’t been able to visit the market in may and june but this time there was a fleamarket in july. Well, there was a market but it was a summernight market! It started last Friday (20.00) until the next day: (saturday: 14.00). I was a bit tired and didn’t feel like going in the evening, wandering on the market and be home around midnight! But hey, why not go early the next day? And that is what we did.

Ik ben gek op rommelmarkten! Ik ga vaak vroeg zodat ik meestal een kwartiertje moet wachten voordat de kopers de markt op mogen. Ik ben graag een van de eersten zodat ik alvast kan kijken wat er zoal te koop is. En dan (ik geef het toe) ben ik een van de eersten die naar een te begeren object rent als de verkoop begint! Op mijn lijstje rommelmarkten-te-bezoeken, staat de Flohmarkt in het Duitse Münster. Vanwaar ik woon is het ongeveer twee uur rijden naar de rommelmarkt. Helaas heb ik de markten in mei en juni niet kunnen bezoeken maar dit keer was er eentje in juli. Nou ja, het was een markt maar wel een zomernachtmarkt. Het begon afgelopen vrijdag (20.00 uur) en eindigde de volgende dag (14.00 uur). Ik was een beetje moe en had niet echt zin om ‘s avonds af te reizen, rond te lopen op de markt en rond middernacht weer thuis te zijn! Maar… waarom niet de volgende dag heel vroeg te gaan? En dat is wat we deden.

IMG_5043

IMG_5049

IMG_5048

IMG_5046

There was a lot of nice stuff, although I didn´t buy much. After that we went shopping and I bought myself some nice shoes!

Er waren hele leuke spullen maar ik heb niet veel gekocht. Na afloop zijn we nog gaan winkelen en heb ik nog een paar leuke schoenen gekocht!
IMG_5106

Yes, more crochet my dear!

IMG_4528

Yes, I’m still very much into crochet! After the flower came the granny square and I am proud to say that I can now crochet without using a book or You Tube! Still, I am not quite confident because I stick to my granny squares pattern. I made about 7 small squares now, each with different colourpatterns. But still working out what I like best: a granny square with two colours, a granny square with a crazy colourcombination or an orange theme granny square pattern because of the World Cup Football! Today I decided to go for the one-colour-white combination. A colour in the middle and white all around. So, now I have to work out how many squares will fit in a blanket…

Ja, ik ben nog steeds aan het haken! Na het bloemetje kwam de granny square en ik kan met trots zeggen dat ik nu kan haken zonder boek of You Tube filmpje! Maar toch, nog niet echt vol zelfvertrouwen want ik houd vast aan mijn granny squares en probeer nog geen andere patronen uit. Ik heb nu zo’n zeven vierkantjes gemaakt, telkens met een ander kleurenpatroon. Maar was er nog steeds niet uit wat ik nu het leukste vind: een granny square met twee kleuren, een gekke kleurencombinatie granny square of een oranje thema vanwege het WK Voetbal! Vandaag heb ik besloten om te gaan voor de een-kleur-wit combinatie. Kleur in het midden en dan wit er omheen haken. Dus, nu nog even nagaan hoeveel granny squares er in een sprei passen…..

IMG_4529
IMG_4533

I just love those old crochet- en knittingmagazines! These pictures are from a Knittingmagazine from 3Suisses (1973/1974).

Ik houd van oude haak- en breitijdschriften! Deze foto’s komen uit de Breigids 1973/1974 van 3Suisses.
IMG_4532

IMG_4534

I like crochet!

IMG_4222

Earlier I wrote about my experiences with crochet. About trying and failing and starting to knit on a loom. Well… I have started crochet again! And yes! This time I finished a project! So proud of myself.. It’s not a big project but with the help of HappyBerry Crochet I finished a flower! And 20 minutes later another one! I think the penny has dropped! I understand now what a triple crochet stich is! Still, I’m still not quite confident. I know I just need experience. On top of my wish list is still that granny squares blanket! I already started on a couple squares to get the hang of it and with the help of Flow Magazine that was also a tiny success. Like I said, I need to practice a lot. But at this moment I just want to let you know that I like crochet!

Eerder schreef ik over mijn ervaringen met haken. Over proberen en falen en dan maar gaan breien op een breiring. Nou,… ehm… Ik heb het haken weer opgepakt! En ja, deze keer heb ik een project afgemaakt! Zo trots op mijzelf. Het is geen groot project hoor maar met de hulp van HappyBerry Crochet heb ik een bloem gehaakt. En 20 minuten later nog een! Ik denk dat het kwartje gevallen is… Ik weet nu de betekenis van een stokje haken! Maar toch, heel veel zelfvertrouwen heb ik nog niet hoor. Ik moet ervaring opdoen. Bovenaan mijn wensenlijstje staat nog steeds die granny square sprei! Ik ben al een een paar vierkantjes begonnen om ervaring op te doen en met behulp van Flow Magazine was dat ook een klein succesje. Maar goed: zoals ik al zei: ik moet oefenen. Maar op dit moment wil ik je alleen maar laten weten dat ik haken leuk vind!

IMG_4221
IMG_4218

Flow Magazine has made a do-book about everything creative! The title of the book is: Creativity takes courage. Inside was a small book about the basics of crochet! Very helpful and inspiring for someone who wants to learn how to crochet! For more information about Flow Magazine: http://www.flowmagazine.nl/

Flow Magazine heeft onlangs een nieuw doe-boek uitgebracht: Creativity takes courage. Binnen in het boek zat een klein haakboekje met de basics van het haken! Een heel handig en inspirerend boekje voor een startende haakster zoals mij! Voor meer info: http://www.flowmagazine.nl/.

And for those who want to learn how to crochet a flower:
En voor degene die een bloem willen leren haken:

Treasure hunting on King’s Day

IMG_3775

For the first time we celebrated the birthday of our king: King Willem-Alexander. Saturday it was King’s Day instead of Queen’s Day in the Netherlands. And King’s Day or Queen’s Day means ‘vrijmarkt’ or ‘free market’. In cities and villages people sell their secondhand items. As you can imagine, that means treasure hunting for me! Around 9.00 o’clock I went to the market with my big shopper! At first I couldn’t find anything. There were lots of toys and children’s clothes but not a lot vintage items. There were times when I came home (on my bicycle!) with ten W-Germany vases! Not now. Not one vase. But, large fleamarkets like this means you must see past those cuddly toys, look in carton boxes and literally go down on your knees to check those cups and saucers and realising they are from Rörstrand! So, in the end I was quite pleased with my treasures…

Voor de eerste keer Koningsdag! Ik kan maar niet aan dat woord wennen! Maar goed: zaterdag was het dan zover: struinen op de Vrijmarkt! Heerlijk! Rond 9.00 uur was ik er al met mijn oude schooltas (zo’n zwarte boodschappentas met bruine leren hengels: is echt mijn schooltas geweest!). Aanvankelijk kon ik niks vinden. Veel speelgoed en kinderkleding maar niet veel vintage. Vijf jaar geleden of zo kwam ik nog met tien W-Germany vazen thuis -en toen ging ik nog op de fiets…. Maar nu niet. Geen vaas gevonden. Maar, grote rommelmarkten als dit betekent dat je voorbij al die knuffelbeesten moet kijken en in kartonnen dozen moet struinen en echt door je knieën moet gaan om die kop en schotels beter te bekijken. En dan tot de ontdekking komen dat ze van Rörstrand zijn! Dus, uiteindelijk was ik best tevreden met mijn schatten….

IMG_3773

IMG_3768

IMG_3771

IMG_3772

IMG_3779

IMG_3790

Did I make the right decision?

IMG_3488

I am not sure I did the right thing yesterday. Maybe you can help me. I bought this glass head at a secondhand shop. Liked it immediately but not what was inside the head! It looked like dried seeds or something…. Didn’t know what to make of it but as you know, I like funny, strange, unusual items so of course I had to buy it -but with the intention so remove the stuff inside immediately after I came home! So that is what I did.  I opened the head (sounds like an operation….), removed the stuff and and threw  it in the garbage can. The stuff did smell a lot: the head did not only contain seeds but dried flowers too. Next to do was a washing up and there it is: a lovely glass head for you nice vintage hats and retro headphones!

Ik weet niet of ik gisteren het juiste heb gedaan. Misschien kun jij me helpen. Ik heb dit glazen hoofd in de kringloopwinkel gekocht. Vond het meteen een leuk object, behalve dan het spul dat in het hoofd zat! Het leek op gedroogde zaden of zo…. Ik wist niet wat ik er mee aan moest maar zoals je weet houd ik van gekke, rare, ongewone items dus natuurlijk moest ik het kopen -maar dan wel met de bedoeling om het spul dat in het hoofd zat meteen te verwijderen zodra ik thuis was! Dus dat heb ik gedaan. Heb het hoofd geopend (klinkt als een operatie…), het spul verwijderd en het in de vuilnisbak gegooid. Het spul rook vreselijk: het hoofd bevatte niet alleen zaden maar ook gedroogde bloemen. Vervolgens heb ik het hoofd in een sopje gelegd en daar was ie dan: een mooi glazen hoofd voor je leuke vintage hoedjes en retro koptelefoon!

IMG_3498 IMG_3502 IMG_3504

Well, after I removed al the stuff I surfed on the internet for glass heads (to know more about it) and I found something similar to my glass head! Yes, with the seeds inside! On the website of 1stdibs I read: ‘A very unusual glass head sculpture filled with dried flowers carefully arranged to resemble a Carnivale mask’. (click here) O dear, did I do the right thing? I don’t know the value of the glass head because it was sold but it was marked as ‘very unusual’… Should I have left the head in its original state and go to the ‘Antiques Road Show’? What would you have done when you spotted the glass head with seeds in a second shop?

Nadat ik al het spul in de vuilnisbak had gegooid, ben ik nog even op het internet gaan googelen op glazen hoofden en ik vond een soortgelijk glazen hoofd! Yep, met de zaden er in! Op de website van 1stdibs las ik: ”A very unusual glass head sculpture filled with dried flowers carefully arranged to resemble a Carnivale mask’. (klik hier) O jee, heb ik nu wel het juiste gedaan? Ik weet de waarde niet van het glazen hoofd omdat het verkocht was maar er stond natuurlijk wel: ‘very unusual’… Had ik het hoofd nou in de originele staat moeten laten en er mee naar ‘Tussen Kunst en Kitsch’ moeten gaan? Wat zou jij gedaan hebben als je het hoofd in de kringloopwinkel was tegen gekomen? IMG_3489