A natural beauty

IMG_2400IMG_2401

I know, there is nothing wrong in being creative. But, when it comes to W-Germany vases, please don’t touch them! Since I am blogging I have written about vases which have been transformed (I am trying to be polite) in something… modern….?? Last week I was lost for words when I came across this vase… I really, really tried to see the positive side of being creative but I am sorry, I couldn’t. I know, someone put some effort in eh… using some magic touch to turn… this vase in to a beautiful object but on the other side: why is it in a thrift store? When I looked closer, there was some damage (a hairline crack).. Hmmmm…. was that the reason the vase, because of the damage, ended up here in this store?

Ik weet het, er is niks mis met creatief bezig zijn. Behalve dan als het om vazen van W-Germany gaat! Blijf er alsjeblieft van af! Sinds ik blog, heb ik al een paar keer geschreven over vazen die zijn getransformeerd (ik probeer beleefd te blijven) in iets… moderns? Afgelopen week viel mijn mond open van verbazing toen ik deze vaas op het schap van een kringloopwinkel zag staan. Ik probeerde echt het positieve van het creatief bezig zijn in te zien, maar sorry, dat lukte niet echt. Ik weet het, iemand legt zijn ziel en zaligheid in het … omtoveren… van deze vaas in een prachtig object maar aan de andere kant: wat doet deze vaas dan in een kringloopwinkel? Toen ik de vaas van dichtbij bekeek, zag ik een haarscheur. Hmmm…. is de vaas daarom afgestaan aan de kringloopwinkel?

IMG_2472

At home I have the same vase (smaller size though). I hope you agree with me that this is a natural beauty… Sometimes there is no need for lipstick and blusher….

Thuis heb ik dezelfde vaas (alleen een slagje kleiner). Ik hoop dat je het met mij eens bent dat dit een natuurlijke schoonheid is. Soms heb je helemaal geen lipstick en blusher nodig….

 

I love Bremen

IMG_2265

About a year ago I bought lots of yarn in Bremen. I love this Sun City yarn from Schachenmayr because of its softness. I crocheted a poncho and when I finished that, I started on a blanket. But… I ran out of yarn! I did manage to buy (half price!) some yarn from a webshop but not all the colours were available. A week ago we visited Bremen again and of course I went to the shop where about a year ago, the yarn was sold for half price. And yes, there in Karstadt,  the small balls of yarn from Sachachenmayr were waiting for me! Half price and in three colours. The temptation was there to buy all the balls but I could resist it. I left Karstadt with seven balls of yarn…

Ongeveer een jaar geleden kocht ik heel veel wol in Bremen. Ik ben dol op het Sun City garen van Schachenmayr omdat het lekker zacht is. Ik heb er een poncho van gehaakt en toen die af was, ben ik aan een sprei begonnen. Maar, ik raakte door mijn wol heen! Ik heb toen nog wel wat garen (voor de helft van de prijs!) kunnen kopen bij een webshop maar niet alle kleuren waren nog te koop. Ongeveer een week geleden bezochten we Bremen weer en uiteraard ben ik weer naar de winkel geweest waar het garen, voor de helft van de prijs, te koop was. En ja hoor, daar in Karstadt, lagen de kleine bolletjes garen van Schachenmayr al op mij te wachten! Voor de helft van de prijs en in drie kleuren. Ik moest me inhouden om niet alles te kopen maar ik heb de Karstadt toch nog verlaten met zeven bolletjes….

I can now carry on crocheting, although I have a small problem…. To yarn the hexagons together I used white yarn from Xenos and I am running out of this yarn… I have send an email to the Dutch store to ask them if the white yarn is coming back in the stores..

Ik kan nu dus verder haken maar ik heb nog een klein probleempje… Om de zeshoeken aan elkaar te haken, gebruikte ik wit breigaren van de Xenos en ik ben nu bijna door mijn garen heen…. Ik heb een mailtje gestuurd naar de winkel en gevraagd of het garen weer terug komt in de winkel….

IMG_2199

 

 

Books, books, books

IMG_1866

I love books! When you go shopping with me, you better avoid the bookstores because I can stay there for hours…. I love books about social history (especially about England) and (true) crime books. At this moment I am reading ‘Den stumma flickan’ by the Swedish writers duo Hans Rosenfeldt and Michael Hjorth. It’s their fourth book about criminal profiler Sebastian Bergman. Can’t wait to finish it! (No, I am not reading it in Swedish but I could not find the English translation -if it is already translated). When I visit secondhand stores and fleamarkets I am always on the lookout for vintage children’s books and books about crochet and sewing. Recently I found two great books. An old schoolbook about needlework and a book about knitting and crochet from 1987. I think the schoolbook is from the fifties but I can not find a date in it. It contains a knittingpattern for a nappy pants (is that the right word?) for small children and a sewingpattern for a sunny dress! The other book has patterns and designs that are still used today. Or should I say: they were never out of fashion?

Ik houd van boeken! Als je met mij gaat winkelen, kun je beter de boekwinkels vermijden want ik kan er uren verblijven.. Ik lees vooral boeken over sociale geschiedenis (vooral over Engeland), thrillers en true crime boeken. Op dit moment lees ik ‘Het stille meisje’ van het Zweedse schrijversduo Hans Rosenfeldt and Michael Hjorth. Het is hun vierde boek over forensisch psycholoog Sebastian Bergman. Ik kan niet wachten om het boek uit te lezen! Als ik kringloopwinkels en rommelmarkten bezoek, ga ik altijd op zoek naar vintage kinderboeken en boeken over haken en naaien. Onlangs vond ik een oud schoolboek over handwerken ‘met de groteren’ en een boek over haken en breien uit 1978. Ik denk dat het schoolboek uit de jaren vijftig stamt, maar ik kan geen jaartal vinden. Het bevat een breipatroon voor een luierbroekje en een naaipatroon voor een zonnejurkje! In het andere boek staan patronen en ontwerpen die vandaag de dag nog steeds gebruikt worden. Of moet ik zeggen: die nooit uit de mode zijn geraakt?

IMG_1868 IMG_1867

IMG_1874IMG_1869

Apart from reading books I pick up my crochet work now and then, when I have some spare time. My small blanket takes shape! I hope I can finish it this year.

Naast lezen pak ik in mijn vrije tijd af en toe mijn haakwerk op. Mijn sprei krijgt langzaam vorm en ik hoop dat ik m dit jaar nog af krijg.

IMG_1877

Colourful but not that much

IMG_0879

I love colours! Especially purple and orange. Although you wouldn’t believe me when you meet me because I wear a lot of black! You know why: because my curves look great in a black! But… when I crochet, I like to mix all those funky colours. Yellow and purple and blue and orange. A couple of weeks ago I started a new project. I want to crochet a blanket using my favourite yarn: Schachenmayr Sun City and yarn from Xenos. I ransom picked the colours for my hexagons and enjoyed the colourcombinations. I then crocheted al those hexagons together but after ten or so I didn’t quite liked what I was doing. There were so many dazzling colours! I thought maybe I had to wait and see and crocheted ten more. But that wasn’t the solution. I just didn’t like it. So, I made a radical decision. I took all the circles apart and started again, using only white yarn to crochet them together. Immediately I realised that it looks so much better. The colours are sparkling now and not dazzling you. I became so enthusiastic that in two days I crocheted 20 circles into hexagons! My blanket is taking shape. My first large blanket for those cosy evenings in the winter.

Ik houd van kleuren! Vooral paars en oranje. Hoewel je dat niet zou zeggen als je mij ziet want ik draag vaak zwarte kleding! Je weet waarom: mijn rondingen komen in zwart beter uit! Maar… als ik haak, dan vind ik het heerlijk om al die kleuren te mixen. Geel en paars en oranje en blauw. Een paar weken geleden ben ik een nieuw project begonnen. Ik wil een sprei haken van mijn favoriete garen: Schachenmayr Sun City en katoen van de Xenos. Willekeurig koos ik de kleuren en genoot van de kleurencombinaties die aldus ontstonden. Daarna haakte ik de hexagons aan elkaar maar na tien zeshoeken vond ik het niet echt geweldig wat ik had gehaakt. Zo veel duizelig makende kleuren! Ik dacht: misschien moet ik even wat geduld hebben en ik haakte er nog tien aan vast. Maar ik vond het echt niet mooi. Ik nam een radicaal besluit. Ik heb alles uit elkaar gehaald (de rondjes bleven heel) en ben opnieuw begonnen. De gekleurde rondjes zijn nu voorzien van een witte rand. Ik zag meteen dat dit veeeel mooier is! De kleuren komen beter uit door het wit rondom. Ik werd zo enthousiast dat ik in twee dagen twintig hexagons aan elkaar haakte! Mijn sprei krijgt vorm. Mijn eerste grote sprei voor die gezellige winteravonden.

IMG_0949 IMG_1101 IMG_1106 IMG_1125

Cups and saucers and traffic signs

IMG_0728

Treasure hunting is sooo much fun. The last couple of weeks were really good because I visited some great fleamarkets. There I was again with my big shopper and enough small change in my pocket.  I bought some orange West-Germany vases and the well known drawing of the deers by Han van Meegeren. The woman who sold me the small picture told me that she had the same drawing at home. I guess there are still a lot of deers of Van Meegeren in the Dutch households! There was also a small auction at the fleamarket. A wooden box got me excited: it contained school stamp! They accepted my bid and I went home with a shopping bag full of treasures and a heavy wooden box I could hardly carry to my car. At home I inspected the wooden box and it turned out the stamp depict the countries of Europe, but the Europe before the Wall fell. There was the stamp with ‘West-Germany’ and the stamp with ‘Eastern-Germany and Poland’. One stamp is missing: I think it’s the one from The Netherlands.

Schat zoeken is zooooo leuk. De afgelopen weken waren weer top want ik bezocht een aantal geweldige rommelmarkten. Daar was ik weer met mijn grote boodschappentas en genoeg kleingeld op zak. Ik kocht een paar oranje vazen van West-Germany en de bekende prent van de hertjes van Han van Meegeren. De dame die mij het schilderij verkocht, vertelde me dat ze dezelfde prent ook had. Ik denk dat er nog heel veel hertjes van Van Meegeren in de Nederlandse huishoudens te vinden zijn! Er was ook een kleine veiling op de rommelmarkt. Een houten kist maakte mij enthousiast. Er zaten allemaal schoolstempels in! Mijn bod werd geaccepteerd en ik ging naar huis met een boodschappentas vol schatten en een houten kist die zo zwaar was dat ik m bijna niet naar de auto kon tillen. Thuisgekomen bleek de kist stempels van Europa te bevatten, maar dan het Europa van toen de Muur nog niet gevallen was. Daar was de stempel met West-Duitsland en de stempel met Oost-Europa en Polen. Een stempel mist: vermoedelijk die van Nederland.

IMG_0646 IMG_0618 IMG_0648

I found more school stuff: two boxes full of magnetic traffic signs who can be placed on a metal (black)board. But the most mysterious find were some ordinairy cups and saucers. I noticed on the ears some words but at first I couldn’t read what it said. I thought it was Chinese or something but then I realized it read: Ten Have. Totally Dutch. The cups and saucers were produced for the company Ten Have, a coffee roaster company from Deventer. I love the tableware but I have no idea how old they are. From the fifties? Who is still sipping their coffee or tea from these cups?

Ik vond nog meer schoolspullen. Twee dozen vol met magnetische verkeersborden die op een metalen (school)bord bevestigd kunnen worden. Maar de meest mysterieuze vondst waren gewone kop en schotels. Ik zag dat er op de oren woorden stonden maar ik kon het niet lezen. Ik dacht dat het Chinees was of zo maar toen zag ik het ineens: Ten Have. Niks Chinees maar gewoon Nederlands. De kop en schotels zijn geproduceerd voor Ten Have Koffie uit Deventer. Ik vind het serviesgoed prachtig maar heb geen idee hoe oud het is. Jaren vijftig? Wie drinkt nog steeds zijn koffie of thee uit deze kopjes?

IMG_0641 IMG_0643 IMG_0683 IMG_0686

On holiday with four vases

IMG_0155

It’s summer and that means: going on holiday! As always we load the car full of clothes, books, plates, shoes, towels and more and travel abroad -this year we went to Germany and Luxembourg. Going on holiday also means I can’t take home a lot of vintage stuff I find in second hand shops in these countries. A couple of years ago I went home with a large vase sitting on my lap. It was the last day of the holiday. When we had a last stop in Hildesheim before driving home I spotted a second hand shop with lots of West-German vases. I think I bought about four or five vases and sitting between my purchases we drove home…. This year I bought four vases. I wanted to buy more -of course- but that was not an option. Luckily the vases found a place in the clothes bag.

Het is zomer en dat betekent: op vakantie! Zoals altijd laden we de auto vol met kleren, boeken, borden, schoenen, handdoeken en meer en vertrekken naar het buitenland -dit jaar zijn we naar Duitsland en Luxemburg geweest. Op vakantie gaan betekent ook dat ik niet veel vintage spulletjes die ik in tweedehands winkels vind in die landen, mee naar huis kan nemen. Een paar jaar geleden ben ik naar huis gereden met een grote vaas op mijn schoot (nee, ik reed niet, ik was de passagier ;)). Het was de laatste dag van de vakantie. We hadden nog een laatste stop in Hildesheim toen ik een tweedehands winkel spotte met heel veel West-Germany vazen. Ik heb geloof ik vier of vijf vazen gekocht en zittend tussen mijn aankopen zijn we naar huis gereden… Dit jaar heb ik vier vazen gekocht. Ik wilde natuurlijk wel meer kopen maar dat was niet echt een optie. Gelukkig vonden de vazen een plekje in de kledingtas.

IMG_0167

The large vase is now one of my favourites. I bought it in Bitburg and I am really pleased with this purchase! It fits perfect with some of my other vases.

De grote vaas is nu een van mijn favorieten. Ik kocht m in Bitburg en ben erg blij met mijn aankoop! Hij past precies bij een aantal van mijn andere vazen.

IMG_0154 IMG_0184

We don’t know where to go on holiday next year. But maybe we should considering buying a large trailer wagon….

We weten nog niet waar we volgend jaar op vakantie gaan. Misschien moeten we overwegen een grote aanhangwagen te kopen…

Not only vases en poodles

IMG_9182

IMG_9181

I don’t call myself an expert in vintage. I still have a lot to learn. But… I think I have a nose for the unusual, kitsch, strange objects! I buy green poodles, wooden deer and paintings (well, reproductions) of crying boys. And most of the time there are people who like those items as much as I do! Sometimes, my nose and my growing knowledge of vintage items are coming together. In a second hand store I discovered a unusual glass object. Looked like a lid or something. But, the label was marked Pukeberg Sweden and I realized it could be a vintage item. And I like everything that is Swedish (yes, that includes Ikea and Abba!) so I bought it. When I came home, I found out on the internet it was an vintage candleholder! I am not really into glass objects but a while ago I found a bowl by Mats Jonasson and it was after I bought the bowl that I not only learned more about design glass objects but I really start to like them! So now I am not only after vases from W-Germany and poodles but also Scandinavian glass!

Ik noem mijzelf geen expert in vintage items. Ik heb nog een hoop te leren. Maar… ik denk wel dat ik een neus heb voor ongewone, kitscherige, vreemde objecten! Ik koop groene poedels, houten herten en schilderijen (nou ja, reproducties) van huilende jongetjes. En meestal zijn er mensen die deze items net zo leuk vinden als ik! Soms komen mijn neus en mijn groeiende expertise in vintage items samen. In een kringloopwinkel ontdekte ik een ongewoon glasobject. Leek op een deksel of zo. Maar er zat een sticker op van Pukeberg Sweden en ik realiseerde mij dat het een vintage object kon zijn. En ik houd van alles dat Zweeds is (ja, ook van Ikea en Abba!) dus ik kocht het. Toen ik thuis kwam, ontdekte ik op het internet dat het een vintage kaarsenhouder was! Nou ben ik niet echt van de glasobjecten maar een tijdje geleden vond ik een schaal van Mats Jonasson en door deze aankoop leerde ik niet alleen meer over design glas maar ik begon het ook mooi te vinden! Dus, ik zoek niet alleen maar vazen van W-Germany en poedels maar ook Scandinavisch glas!

IMG_8490 IMG_8492

A while ago I bought a large hanging lamp. It looked more like a large white bowling ball but I liked and I associated it with a vintage school lamp. At home I removed the top of the lamp and found the name of the designer: Woja from the Netherlands. So, not Ikea (as I thought) but really vintage!

Een tijdje geleden kocht een grote hanglamp. Het leek meer op een grote witte bowlingbal maar ik vond m leuk en het deed mij denken aan een vintage schoollamp. Thuis haalde ik de bovenkant van de lamp er af en vond de naam van de designer: Woja Nederland. Dus geen Ikea zoals ik eerst dacht maar echt vintage!

IMG_9305

The internet is of course a great reference work when you want to identify vintage items. Still, not all answers can be found on the net. Take this lamp for example. I think it’s Scandinavian but I don’t know for sure. Who can solve this mystery and knows the designer?

Internet is natuurlijk een prachtig naslagwerk als je vintage items wilt identificeren. Maar, niet alle antwoorden kun je daar vinden. Neem deze lamp. Ik denk dat het Scandinavisch is maar weet het niet zeker. Wie kan dit mysterie oplossen en weet wie de ontwerper is?

IMG_9339

A ten kilometre walk

IMG_9099

It’s not often we go to a flea market in Germany, although we live close to the border. Sometimes the flea market is not so large to drive 25 kilometres or more for it. Or we don’t know what to expect. But sometimes we take a gamble, especially after we picked up a leaflet (during a shopping trip to Oldenburg) that says: a 10 kilometre market along the canal in the village Elisabethfehn. On May 14 (Ascension Day and in Germany: father’s day) we got up early and drove to the village. Took us an hour. We were expecting to spend only the morning there but we were back home around seven in the evening… The reason: we walked the whole ten kilometres, carrying along heavy bags with stuff we bought along the way. During the day we said a couple of times: this must be the last stall but no, we could walk another half hour and another half our….. At one point we noticed that most people did not walk back 10 kilometres but took the bus back! Such a great idea from the organisation! For 3,00 euro per person we let us drive back to the car!

We gaan niet vaak naar een rommelmarkt in Duitsland ook al wonen we redelijk dichtbij de grens. Soms is de rommelmarkt niet zo groot om er 25 kilometer of meer voor te rijden. Of je weet niet wat je moet verwachten. Maar soms nemen we de gok, vooral als je een foldertje heb opgepikt (na een dagje winkelen in Oldenburg) waarop staat dat er op Hemelvaartsdag (op 14 mei en in Duitsland is het dan ook Vaderdag) een tien kilometer lange rommelmarkt plaatsvindt in het dorpje Elisabethfehn. Dus die dag stonden we op tijd op en reden naar Duitsland. Kostte ons een uur. We dachten er een ochtend te blijven maar we waren pas rond zeven uur ‘s avonds thuis… De reden: we hebben de hele tien kilometer gelopen, sjouwend met zware tassen met spullen die we onderweg kochten. Gedurende de dag zeiden we steeds tegen elkaar: dit moet nu wel het laatste kraampje zijn. Maar nee: we konden nog een half uurtje verder lopen en nog een half uurtje… Op een bepaald moment ontdekten we dat de meeste mensen niet tien kilometer terug wandelden maar de bus terug namen! Een prachtidee van de organisatie! Voor 3,00 euro per persoon werden we terug gebracht naar de auto!

IMG_9094IMG_9087

But, I hear you ask: was it worth walking 10 kilometres? Yes! I bought a lot of stuff. At the beginning of the flea market I bought some tableware and the seller (realizing that we were just at the beginning of our journey to explore the flea market) store it up until we came back late in the afternoon. I asked him about the dates of this great flea market. ‘Every year on father’s day’, he said. I picked up the tableware and said goodbye. ”Bis nächstes Jahr!”

Maar, hoor ik je vragen: was het de moeite waard om 10 kilometer te wandelen? Ja! Ik heb veel spullen gekocht. Aan het begin van de rommelmarkt kocht ik serviesgoed en de verkoper (die zich realiseerde dat we nog maar aan het begin stonden van onze ontdekkingsreis op de rommelmarkt) bewaarde het tot we terug waren laat in de middag. Ik vroeg hem naar de data van deze geweldige rommelmarkt. ‘Elk jaar op vaderdag,’ gaf hij aan. Ik tilde de doos met serviesgoed op en groette hem. ”Bis nächstes Jahr!”

IMG_9108 IMG_9124 IMG_9142

A duck, a boy and vintage fabric

IMG_8772

I had a great day today! It was Kingsday so I jumped out of my bed very early and made my way to the fleamarket! I bought some great things….

Ik had een geweldige dag vandaag! Het was Koningsdag en dus sprong ik al vroeg uit bed om naar de vrijmarkt te gaan! Ik heb prachtige spullen op de kop getikt…

IMG_8767 IMG_8765

IMG_8775IMG_8778

And this jar is perfect for loose ends… I don’t know why but I keep those threads when crocheting.

En deze pot is perfect voor de losse draadjes… Geen idee maar ik bewaar ze altijd als ik aan het haken ben…

Hauptmann von Köpenick

IMG_8315

A while ago I wrote about souvenirs and the fact that you can find them in almost every second hand shop. If you want a collection of dolls with folkloric costumes you can fill a cabinet in no time. Most souvenirs I don’t like but sometimes you can find some interesting -or do I have to say- weird items. Take this kangaroo for example. It must be something someone took home after a travel through Australia. Did they use this salt & pepper set when they were sitting at the kitchen table? Did it bring back memories of their trip? It’s so kitsch that I like it!

Een tijdje geleden schreef ik over souvenirs en het gegeven dat je ze in bijna alle kringloopwinkels wel tegen komt. Als je een verzameling poppen in klederdracht wilt, kun je binnen no time a vitrinekast vullen. De meeste souvenirs vind ik niks maar soms kom je iets interessants tegen, of moet ik zeggen, heeeeel bijzonder. Neem nou deze kangoeroe. Dit moet toch iets zijn dat iemand uit Australië heeft meegenomen. Gebruikten ze dit peper & zout setje als ze aan de keukentafel zaten? Kwamen er herinneringen los aan hun reisje? Het is zo kitsch dat ik het weer leuk vind.

IMG_8446 IMG_8447

A couple of weeks ago an employee from a second hand store put a lot of souvenirs on the shelves. Yes, there were the dolls but there was also a cute little man in a wonderful vintage box! It is the Hauptmann von Köpenick, a ‘souvenir aus Berlin’. He is in pristine condition, as is the box. You can find more about this folk hero on Wikipedia. Great story but for me this purchase means I have to find the other dolls that are displayed on the box: the Eckensteher Nante and the Blumenfrau. Isn’t that how most collections start? You find something, like it and want to have more. O I see, that is why I have some many vases from W-Germany….

Een paar weken geleden zette een medewerker van een kringloopwinkel een hoop souvenirs in een kast. Yep, daar waren de poppen maar er was ook een lief klein mannetje in een prachtige vintage doos! Het is de Hauptmann von Köpenick, een ‘souvenir aus Berlin’. Hij verkeert in prachtconditie, evenals de doos. Op Wikipedia kun je meer vinden over deze volksheld. Mooi verhaal maar voor mij betekent deze aankoop dat ik nu ook de andere figuren die op de doos staan, wil hebben: de Eckensteher Nante en de Blumenfrau. Beginnen collecties niet meestal zo? Je vindt iets, vindt het leuk en je wil meer. O, ik begrijp het, daarom heb ik zoveel vazen van W-Germany…

IMG_8448 IMG_8449 IMG_8450