De vintage rekenmachine

20170210_144235

Op de rekenmachines anno 2017 zitten voor mij veel te veel knopjes. Log, Cos, Del, RCL en Alpha staan er op de knopjes vlak onder het schermpje van de rekenmachine van mijn zoon. Geen idee wat het  inhoudt maar wiskunde was en is dan ook niet mijn favoriete schoolvak. Dus wat is het dan fijn om een rekenmachine te vinden die gewoon kan optellen, aftrekken, delen en keersommen kan maken. En verder geen gedoe! Deze rekenmachine van Sperry Remington is uit de jaren zeventig en hij doet het nog goed. Opvallend detail: de nul is wel een heel klein rondje….

 

Advertenties

Een zilveren randje

20170204_160502

Eigenlijk gebruik ik ze nooit: kop en schotels. Maar ze zijn vaak prachtig om te zien. En dan heb ik het natuurlijk over oude kop en schotels! Met van die heerlijke bewerkte oortjes -waar je vinger niet in past- en bijna doorschijnende kopjes. Deze kop en schotels kon ik niet laten staan. Ze zijn niet alleen prachtig van model maar het bloemendecor en het zilveren randje maken het helemaal af. Het zijn kop en schotels van Bavaria Wido. Ben er nog niet achter waar dat Wido voor staat.

Hi there! Hallo allemaal!

Yes, I have been away for a while. It was last october when I wrote something but now I am back! I was unsure about what to do with this blog. To quit or not to quit… But after some thinking I decided that I want to continue with my blog. I want to write something every week. I want to show you my vintage finds of the week. I come across so many great things from the (recent) past that I want to share it with the rest of the world….;) So, stay with me. And to those who are just passing by: I wrote my blog in English with a translation in Dutch (in italics) underneath. Still not sure if I want to continue writing in English because I can express myself much better in Dutch. What do you think?

Yep. Ik was een tijdje weg. Afgelopen oktober schreef ik voor het laatst wat op mijn blog maar nu ben ik weer terug! Ik wist niet zo goed wat ik met dit blog wilde. Stoppen of niet. Maar na wat nadenken heb ik besloten dat ik met mijn blog wil doorgaan. Ik wil elke week wat schrijven en dan mijn vintage vondsten van de week laten zien. Ik kom zoveel mooie dingen uit het (recente) verleden tegen dat ik dat met de rest van de wereld wil delen… ;). Dus blijf bij me. En voor degenen die net langskomen: ik schreef mijn blog in het Engels met de Nederlandse vertaling er (cursief) onder. Nu denk ik er over om alleen in het Nederlands te schrijven want in die taal kan ik mij het beste uitdrukken. Wat vind jij?

But…. what about this vintage find:

Maarre…. wat te denken van dit juweeltje uit het verleden:

20161125_142544 20161125_142555 20161125_142640

Chairs, who needs them?

You have chairs and you have chairs. You have functional chairs and chairs with a history. Right? Right. One of the first chairs you will be sitting on is a highchair. I can still remember mine because you could turn around this chair into a small table and chair. Functional. Something from the past. Eh… no, this is not my highchair!

Je hebt stoelen en je hebt stoelen. Je hebt functionele stoelen en stoelen met een geschiedenis. Toch? Yep! Een van de eerste stoelen waar je op zit (in zit?) is de kinderstoel. Ik kan die van mij nog herinneren want je kon de kinderstoel in een tafeltje met stoeltje veranderen. Functioneel. En iets van het verleden. Eh… nee, dit is niet mijn kinderstoel!

20161010_1106241

Then there are chairs that are used to put stuff on. I have one in my livingroom. A chair from Rohe that I use to drape my unfinished crochet projects on. Of course, there are chairs you can sit on and read a book. Or chairs that are a bit expensive for just reading. O yes, one day I will spend all my money on a Eames chair….

Dan heb je nog stoelen die je kunt gebruiken om spullen op te leggen. Ik heb er eentje staan in mijn woonkamer. Een stoel van Rohe die ik gebruik om mijn onafgemaakte haakprojecten op te draperen. En natuurlijk, je hebt ook nog stoelen waarin je kunt zitten om een boek te lezen. Of stoelen die een beetje te duur zijn om er een boek in te lezen. Oja, ooit zal ik al mijn geld uitgeven aan een Eames stoel….

 

 

 

 

 

Do you need pots for your cactuses?

20160821_125829

As you (might) know,  I love vases and flowerpots from W-Germany. But sometimes I come across totally different flowerpots I just can’t resist. These pots are a little bit.. eh.. dull, comparing to the lively colours of West-German ceramics but it’s the structure of the pots I like. They are mostly Dutch (I think) and some are produced by Reuver and Frabertho. And they are perfect for castuses. Which I don’t have…

Zoals je (misschien) weet, ben ik gek op vazen en bloempotten van W-Germany. Maar soms kom ik heeeele andere bloempotten tegen die ik niet kan weerstaan. Deze potten zijn… eh… een beetje saai vergeleken met de levendige kleuren van het keramiek van West-Germany. Maar ik vind de structuur van deze bloempotten prachtig. Ze zijn voornamelijk geproduceerd in Nederland (denk ik) en sommige zijn vervaardigd door Reuver en Frabertho. En ze zijn perfect voor cactussen. Die ik niet heb….

Who knows more about the producers/designers Reuver and Frabertho?

Wie weet meer over de producenten/ontwerpers van deze bloempotten: Reuber en Frabertho?

 

 

Is it just a vase or…..?

20160423_175328

Fleamarkets are great for treasurehunting. I have written about this before. What I really like is finding something, not having a clue what it is or who’s the designer, coming home and realise it is really a treasure… Take this vase. Nothing special you would say… well… there are only 250 pieces of this particular design and this is number 25! When I came home, I turned the vase upside down, read the inscription and realised that it is a very special vase… It’s by Royal Leerdam Crystal. The ‘Column of Orange’ was designed on the occasion of the birth of Princess Amalia in 2003. I only bought the vase because I liked the orange stripes and the unusual design!

Het is heerlijk schat zoeken op rommelmarkten. Ik heb er al eerder over geschreven. Wat ik echt leuk vind, is om iets te vinden waarvan je geen idee hebt wat het voorstelt of wie het heeft ontworpen.  Hup in de auto, thuiskomen, je schatten uitstallen en er achter komen dat je echt een schat hebt gevonden. Neem nou deze vaas. Niks bijzonders zou je denken. Toch wel. Het is de ‘Zuil van Oranje’ van Royal Leerdam Crystal. De vaas werd ontworpen ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Amalia in 2003. Er zijn maar 250 exemplaren van gemaakt en dit is nummer 25… Ik ontdekte pas hoe het zat toen ik de vaas omdraaide en de inscriptie las. Ik kocht de vaas omdat ik de oranje strepen mooi vond en vanwege het ongewone ontwerp!

20160423_175334

 

Shopping for new clothes

20160530_115018

Before the webshops there were the mail-order firms. You could browse through a thick catalogue of 500 pages or so to look for your new summer- or winterclothes. Or for new shoes and a long nightgown. Our mailman brought the magazines of Wehkamp. When the magazines were not used anymore, I cut out the pictures of the models and gave them a new head or legs. Or I gave a woman a new skirt and glued her on a couch that you could also buy at Wehkamp. A while ago I found some catalogues of 3Suisses in a secondhand shop. I thought it contained lots of yarn pictures (knitted sweaters and socks) but no: these catalogues were  like the Wehkamp with clothes for women, men and children and they were from the years 1977/1978. When you look at the pictures, I don’t think fashion has changed much… What do you think?

Voordat er webwinkels waren, had je de postorderbedrijven. Je kon door een dikke catalogus bladeren van 500 pagina’s of zo om je nieuwe zomer- of winterkleren uit te zoeken. Of nieuwe schoenen en een lange nachtjapon. Onze postbode bracht de catalogi van de Wehkamp. Als de catalogus niet meer gebruikt werd, knipte ik de foto’s van de modellen uit en gaf ze een nieuw hoofd of benen. Of ik trok een vrouw een nieuwe rok aan en plakte haar vast op een bank -want die verkochten ze ook bij de Wehkamp. Een tijdje geleden vond ik in een kringloopwinkel een paar catalogi van 3Suisses. Ik dacht dat er veel foto’s van wol in zouden staan (gebreide truien en sokken) maar nee, deze catalogi waren net als de Wehkamp met kleding voor vrouwen, mannen en kinderen en ze waren van het jaar 1977/1978. Als ik de foto’s zie, vind ik niet dat de mode erg veranderd is. Toch?

20160530_115422

20160530_11514920160530_115630

20160530_115537

                                                                  Yes, he is smoking!

20160530_11500320160530_115059

20160530_114946

 

Bad weather but great finds

20160427_124213

I wasn’t expecting much of my treasure hunting on King’s Day this year (April 27th) because the weather predictions weren’t very good. The weathermen and -girls said it would be raining and the temperatures would be low… But… I knew I had to go to the street market! Well, I was right about not to expect much. Not many people had cleaned their attics out. And the weather was bad: raining and even hail were falling down on those books, cuddly toys and the people who were so brave to sell their stuff in the freezing cold. Some tried to protect their stuff with plastic sheets. But…. between the showers I managed to find some treasures. When I came home and unloaded my bags, I was quite happy with my finds. For next year I’ll order the sun, nice temperatures, no rain and lots of old stuff!

Ik verwachtte niet veel van Koningsdag dit jaar want de weersvoorspellingen hielden niet over. Regen, hagel, lage temperaturen…. Maar ja, ik moet natuurlijk naar de vrijmarkt! Nou, wat betreft mijn verwachtingen… die kwamen wel uit. Er stonden niet veel mensen die hun zolders hadden leeggeruimd. En het weer… af en toe regende het flink en dat kwam al die knuffelberen, boeken en andere oude spullen niet ten goede. Ik heb trouwens wel bewondering voor de mensen die in weer en wind op de markt stonden! Sommigen probeerden hun spulletjes nog droog te houden met lappen plastic. Tussen de buien door heb ik nog best wat schatten opgedoken. Toen ik thuis mijn tassen uitpakte, was ik best blij met mijn spulletjes! Voor volgend jaar bestel ik de zon, lekkere temperaturen, geen regen en veel oude serviezen, vazen en boeken!

20160427_16152420160427_16311420160427_16320720160427_18051820160427_190915

Don’t throw it away

20160411_112529

What do you do when something in your household is broken? Do you throw away that cup without an aer? That vase without a handle? No? What to do then? Yes! You mend it!  To be honest: when something is broken, I throw it away but our (grand)parents did not do that. They took some glue and put the ear back on the cup! Shopping in secondhand stores and on fleamarkets, I often come across glued vases and cups. I think it has some charme. Someone did put some effort to mend something and sometimes you can’t see where the cup or vase was broken! And of course: sometimes people couldn’t afford to throw away a good cup and saucer….

Wat doe jij als je iets breekt? Gooi je dat kopje zonder oor weg? De vaas zonder oor? Nee? Wat doe je dan? Yep! Je maakt het! Maar laat ik eerlijk zijn: als ik iets gebroken heb, gooi ik het weg. Maar onze (groot)ouders deden dat niet. Die pakten een tubetje lijm en plakten het oortje weer vast aan het kopje! Ik kom vaak gelijmde vazen en kopjes tegen op de rommelmarkt en in kringloopwinkels. Het heeft eigenlijk best iets charmants. Iemand heeft de moeite genomen om iets weer te herstellen en soms kun je niet eens zien waar het kopje of vaas gebroken was! En natuurlijk: soms konden mensen het zich niet veroorloven om een goede kop en schotel weg te gooien….

20160411_11253920160411_11254720160411_11260320160409_120627

 

The friends of Christine

20160221_163034

About two years ago I came across a lovely children’s book:’The little swallow Christine’. I wrote about it on my blog. Last Friday I went to one of my favourite secondhandstores and I was happily surprised to find a second copy of the book! But that wasn’t all, I found five more books, all published in the same series: the Confetti series by publisher Vermande Zonen IJmuiden! Such a great find! I now have the following books: ‘Die Rakete von Bummelsburg’ by Fred Rodrian and Werner Klemke (The rocket of Bummelsburg? Cannot find a translation) and another Christine story by the two authors: ‘Das Wolkenschaf’ (The cloudsheep?). Wera and Claus Küchenmeister wrote ‘Judiths wunderbarer Ball’ (The wonderball of Judith?) and Bert Heller illustrated the book. The tenth book in the series was ‘Fladderina, het rare vlindertje’ (Fladderina, the strange little butterfly’?) by Tine Cortel and illustrations by Ad Pieters. A Dutch book. The first book in the series and one of my favourite is ‘De henne mit den falschen Hühnchen’ by Nils Werner and Eberhard Binder-Stassfurt (The hen and the false little chicken?). The drawings are just wonderful.

Ongeveer twee jaar geleden vond ik een geweldig boek in de kringloopwinkel: ‘Christine en de zwaluwen’. Ik schreef er al eerder op mijn blog over. Afgelopen vrijdag bezocht ik een van mijn favoriete kringloopwinkels en ik was blij verrast een tweede exemplaar van het boek te vinden! Maar op de plank stonden nog meer boeken die allemaal gepubliceerd waren in dezelfde serie: de Confettireeks van Vermande Zonen Uitgevers uit IJmuiden! Een geweldige vondst! Ik heb nu de volgende boeken: ‘De raket van Boemelberg’ van Fred Rodrian en Werner Klemke en een ander verhaal over Christine van dezelfde auteurs: ‘Het wolkeschaap’. Wera en Claus Küchenmeister schreven ‘De wonderbal van Judith’ en Bert Heller verzorgde de illustraties. Het tiende boek in de serie is ‘Fladderina, het rare vlindertje’ van Tine Cortel en tekeningen van Ad Pieters. Het eerste boek in de serie en een van mijn favorieten is ‘De kip met de vreemde kuikentjes’ van Nils Werner en Eberhard Binder-Stassfurt. De tekeningen zijn prachtig.

I couldn’t find much information about the Confetti series. I think there are about 20 books in total. So, I will be on the lookout to complete the series in the nearby future….

Ik heb niet veel informatie over de Confetti serie kunnen vinden. Ik vermoed dat er ongeveer 20 delen zijn. Dus, op zoek naar de ontbrekende delen!

20160221_163253

 Die Rakete von Bummelsburg